24/7 support service

24/7 support service

In een 24/7actieve productieomgeving moet ieder proces en elk onderdeel van de installatie fulltime functioneren. Herhaaldelijke onderhoudsstilstanden en onverwachte onderbrekingen zijn erg nadelig voor uw rendement. Dat is precies waarom Agidens zoveel aandacht besteedt aan bedrijfszekerheid van uw installatie. Daarom zorgen wij 24uur op 24uur, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor technische ondersteuning.

Telefonisch, VPN verbinding of on-site

De 24/7 service van Agidens garandeert continue ondersteuning, ook buiten de kantooruren. Bedrijven die een SLA afsluiten kunnen bij onverwachte problemen met de installatie op ons servicenummer terecht. Ze komen in contact met één van onze service engineers die vervolgens op de volgende manieren kan tussenkomen, afhankelijk van de vraag en de ernst van de storing:

  • Telefonische hulp
  • Remote ondersteuning indien een VPN inbelverbinding aanwezig is
  • On site interventie

Elke oproep wordt gelogd en gerapporteerd. Met deze informatie kan u gelijkaardige storingen in de toekomst vermijden en uw personeel opleiden om de technische problemen zelf aan te pakken.

Service Level Agreement

Om onze klanten een duidelijk kader te bieden met betrekking tot onze onderhoudsdiensten, bieden wij een Service Level Agreement die nauwkeurig beschrijft welke ondersteuning we bieden aan welke voorwaarden. Deze overeenkomst heeft een looptijd van één of meerdere jaren en wordt aangepast naargelang de noden van het bedrijf.

Waarom Agidens voor 24/7 support services?

  • U kunt bij Agidens een SLA-overeenkomst afsluiten waarbij wij u servicondersteuning bieden voor uw automatiseringssystemen en onverwachte kosten/stilstanden verminderen.
  • U kunt zich concentreren op uw kerntaken terwijl een professionele contractor zich focust op onderhoud en herstellingen. Dit zorgt voor meer efficiëntie en lagere kosten.
  • We zijn in staat om 24/7 support voor uw productieplant te voorzien, ook vanop afstand.

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.