Preventivemaintenance

Preventief onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor mogelijke problemen met uw  procesinstallaties. Daarom biedt Agidens bedrijven ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een preventief onderhoudsplan, dat steevast afgestemd is op specifieke bedrijfsomstandigheden en behoeften. Vaak maakt onze dienstverlening met betrekking tot preventief onderhoud deel uit van een Service Level Agreement. Uw team concentreert zich ondertussen op de productie.

We zorgen o.a. voor:

  • Opstellen en nakijken van specifieke checklists
  • Bestellen van materialen
  • Controle op werking en functionaliteit
  • Maken van nieuwe backups
  • Controle van events, error meldingen, hard disk performantie en bezetting
  • Verwijderen van overbodige logfiles
  • Visuele controle van kabels en verbindingen
  • Inspectie van borden en elektrische schema’s
  • Controle van batterijen, filters, status UPS, status fieldnetwerkverbindingen, etc.
  • Rapportage van werkzaamheden en bevindingen
 

Indien gewenst, nemen we de volledige onderhoudsverantwoordelijkheid van u over. De technische, organisatorische en budgettaire aspecten van uw onderhoud liggen dan allemaal bij ons. Indien gewenst integreren we onze eigen teams met de diensten van andere bedrijven tot een perfect georganiseerde one-stop-shop. Een vast team ter plaatse voldoet ondertussen aan al uw vragen en behoeften.

Life cycle monitoring

Documenteren en opvolgen van onderhoudsacties is een specialiteit op zich. Agidens helpt u bij de monitoring van alle facetten met betrekking tot onderhoud. Het kan daarbij gaan om een overzicht te maken van licenties of het in kaart brengen van verouderde onderdelen in een installatie. Maar we houden ook uitgevoerde interventies bij en overlopen eventuele verbeteringen, handleidingen en opleidingen.

Advies mbt reserveonderdelen

Het bewaren van reserveonderdelen is een dure aangelegenheid. Agidens adviseert u bij het opstellen van spare-part lists en zorgt dat de lijsten up to date blijven. Wij behouden in uw plaats het overzicht over de beschikbaarheid van de reserveonderdelen.


Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.