energie31

Energieaudit voor de industrie

De omslag naar een energiebewust beheer van uw assets begint bij een gerichte analyse, de energiedeskundigen van Agidens kunnen die voor u uitvoeren. Enerzijds bekijken we de bestaande energiestromen en anderzijds gaan we op zoek naar de mogelijke energiebesparende maatregelen. De audit kan leiden tot:

  • Een energiestudie: bruikbaar voor de aanvraag van een milieuvergunning
  • Een energiemanagementplan: bruikbaar om toe te treden tot de EnergieBeheersOvereenkomst (EBO) van de Vlaamse Overheid

Aanpak energieaudits

De aanpak van het Energy & Sustainability consulting team omvat drie niveaus van audits waarbij de verschillende verbruikers en processen steeds gedetailleerder in kaart worden gebracht en waaruit een passend optimalisatieplan wordt uitgewerkt:

  • Energieaudit level I: de belangrijkste energiestromen worden uitgetekend, problemen en bottlenecks worden geïdentificeerd op basis van historische verbruiksgegevens. Er wordt nagegaan welke quick wins u kunt realiseren door processen te optimaliseren, herstellingen en/of upgrades uit te voeren, uw energiecontract te optimaliseren, enz.

  • Energieaudit Level II: bouwt verder op de resultaten van de Level I-Audit, die worden uitgebreid met een praktische verificatie van deze initiële resultaten door middel van een eenmalige, “mobiele” meetcampagne. We leggen afwijkingen tussen de theoretische modellen en de realiteit bloot. We werken opportuniteiten gedetailleerder uit. Hierdoor kunt u gefundeerde investeringsbeslissingen nemen.

  • Energieaudit Level III: Wanneer de quick wins gerealiseerd zijn, en de eenmalige optimalisaties zijn uitgevoerd, komt het erop aan om bijkomende besparingen te realiseren door verdere fine tuning van processen en installaties en door het bewaken van best practices door middel van permanente monitoring. Hierbij worden energiemeters op de belangrijkste verbruikers geplaatst.
    De data van deze meters wordt verwerkt door een EMS-softwarepakket, dat ontwikkeld is om gedetailleerd en snel energiegegevens te analyseren en op een gebruiksvriendelijke manier en op maat van de gebruiker te rapporteren. Waar gewenst, wordt de verbruiksdata met de procesomgeving (SCADA, MES,…) geïntegreerd en gepast gevisualiseerd.


Een Energie Consultant inhuren? Klik hier!


Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.