banneratexzone1

ATEX: advies, ondersteuning & training

Wat is ATEX?

ATEX staat voor ATmosphères Explosibles en geeft de relatie weer tussen explosiegevaar en de veiligheidsmaatregelen die men hiervoor kan toepassen. Explosiegevaar kan voorkomen bij het gebruik van gassen en/of stoffen of bij het ontstaan van gassen en/of stoffen als nevenproduct.  

Twee belangrijke richtlijnen met betrekking tot ATEX:

  • De ‘’sociale- of werkgeversrichtlijn’’ 1999/92/EG (ATEX 153) gaat erover dat werkgevers zorg dienen te dragen voor een explosieveilige werkomgeving.

  • De ‘’productrichtlijn’’ 2014/34/EU (ATEX 114) bepaalt de voorschriften voor apparaten en installaties welke actief zijn in zones waar stof- en/of gasexplosiegevaar mogelijk is.

Onze dienstverlening omtrent ATEX omvat:

  • Advies en ondersteuning om uw werkplaatsen/ruimten te ontzien of beheersbaar te maken conform de ATEX wet- en regelgeving (ATEX 153).
  • Advies en ondersteuning om uw producten of installaties zodanig te ontwerpen of beheersbaar te maken dat deze voldoen aan ATEX 114.
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).
  • Opstellen van een zonering (inclusief zoneringstekeningen).
  • Het verzorgen van trainingen m.b.t. ATEX op maat.

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.