iStock_000009630906Small2506x206

Validatie voor desinfectie van endoscopen en droogkasten

Om te voldoen aan alle vereisten uit de JCI of NIAZ-accreditaties, dienen alle ziekenhuistoestellen die onderdeel zijn van een desinfectie- of sterilisatieproces aantoonbaar correct te werken. De toestellen op de afdeling endoscopie zorgen voor een gedesinfecteerde scoop en dienen dus ook gevalideerd te worden. Validatie garandeert immers dat de endoscopen altijd correct gereinigd en gedesinfecteerd zijn. Tevens wordt aangetoond dat de scopen effectief gedroogd en bewaard kunnen worden.

Om de efficiëntie van deze toestellen te bepalen, is een specifiek validatieprogramma noodzakelijk. Endoscopen verschillen immers zowel in gebruik als in samenstelling van traditionele instrumenten; een puur parametrische validatie is niet voldoende om reiniging en desinfectie te garanderen. Microbiologische testen zijn een noodzaak. Agidens zorgt voor een oplossing op maat, gebaseerd op de geldende richtlijnen.

Validatie van een scopendesinfector volgens ISO 15883-4

 • Bepaling van het temperatuur- en drukprofiel van het proces in de scoop
 • Meting van het gedoseerde detergent/desinfectans
 • Controle alarmmeldingen verstopte/niet aangesloten kanalen
 • Controle alarmmelding bij gesimuleerd inlek
 • Controle van adequate reiniging in een endoscoop, aan de hand van reinigingsindicatoren, geplaatst in een surrogaatendoscoop
 • Controle van adequate desinfectie in een endoscoop, aan de hand van  bio-indicatoren, besmet met E. faecium, geplaatst in een surrogaatendoscoop
 • Aantonen correcte zelfdesinfectie van het toestel (chemisch/thermisch)
 

Validatie van een droogkast volgens ISO 16442

 • Meting aantal kolonie vormende eenheden op de wanden van de droogkast
 • Deeltjesmeting van de lucht in de droogkast, op 0,5 en 5,0 µm. Door beide metingen uit te voeren, weet u dat er geen besmetting van de scoop kan plaatsvinden in de droogkast.
 • Controle achterblijvend vocht in de scopen die een droogproces hebben ondergaan
 • Controle alarmmelding niet  aangesloten kanalen
 • Bepaling van het temperatuur- en drukprofiel tijdens de droogcyclus
 
De validatie van uw endoscopendesinfector en droog- en bewaarkast geeft u zicht op wat er effectief in het toestel gebeurt. Daarnaast is ons validatierapport uw gedocumenteerd bewijs en een meerwaarde bij audits.


Waarom Agidens inschakelen voor endoscoopvalidatie? 

 • Agidens Life Sciences heeft meer dan 20 jaar ervaring in validatie en compliance en is intussen een gekende naam in de ziekenhuiswereld.
 • Onze klanten vertrouwen ons omwille van onze kennis van zaken, ‘no nonsense’ aanpak en flexibiliteit. 
 • Elk project vraagt om een specifieke benadering. Daarom stellen we onze validatie en kwalificatieprojecten af op maat van de klant. 
 • Een betrouwbare service zorgt voor langetermijn-partnerships in verschillende sectoren

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Downloads

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.